PRELEGENCI SESJI ORTODONTYCZNEJ 2020

Dr Wajeeh Khan od roku 2006 prowadzi firmę Orthocaps GmbH w Hamm (Westfalia).
Swoją karierę rozpoczął od studiów stomatologicznych na De Montmorency College of Dentistry w Lahore (Pakistan). Następnie przebywał jako pracownik naukowy w klinice i poliklinice chirurgii twarzowo-szczękowej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze, po czym otrzymał tytuł doktora stomatologii. Dalsze kształcenie w dziedzinie stomatologii podczas seminariów i kursów specjalistycznych w USA, jak również specjalistyczne kształcenie kliniczno-uniwersyteckie w dziedzinie ortodoncji w Poliklinice Ortodoncji Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münsterze, umożliwiły ostatecznie Dr. Wajeehowi Khan otworzenie własnej prywatnej praktyki ortodontycznej w Hamm. Doktor Wajeeh Khan przeprowadził ponad 200 kursów certyfikacyjnych orthocpas oraz wykładał na licznych zagranicznych sympozjach i uniwersytetach. Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Ortodontycznego German Orthodontic Society, niemieckiego językowego towarzystwa ortodontycznego German Lingual Orthodontic Society, Światowej Federacji Ortodoncji World Federation of Orthodontics, American Association of Orthodontics, Francuskiego Towarzystwa Ortodontycznego French Orthodontic Society.
Doktor Farina przez 10 lat był profesorem klinicznym i dyrektorem studiów podyplomowych techniki Invisalign na uniwersytecie w Ferrarze we Włoszech (2001–2011). W 2002 roku został pierwszym włoskim ortodontą stosującym Invisalign®, a od 2003 do 2008 roku był członkiem Rady Align Europe-Clinical Education. W latach 2011–2014 działał na Uniwersytecie w Pizie i ScanSystems® nad opracowaniem pierwszego włoskiego systemu All in. W ciągu ostatnich 16 lat dr Farina opublikował kilka artykułów naukowych i wygłosił ponad 170 wykładów we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Republice Malty, Kenii, Norwegii i Malezji na temat leczenia ortodontycznego niewidocznymi nakładkami. W Brescii prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną. Obecnie Dr Farina jest konsultantem klinicznym i wraz z żoną, wyłącznym przedstawicielem firmy Orthocaps we Włoszech.
Prof. dr hab. Marzena Dominiak ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1994 uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W 1997 uzyskała I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, zdając egzamin z wyróżnieniem. W 2000 roku uzyskała II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. W latach 2010-2012 członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego. Od 2012 członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego. W 2014 roku została mianowana na specjalistę wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej na terenie Dolnego Śląska. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie chirurgia stomatologiczna. Członek komisji eksperckiej ds. specjalizacji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. W marcu 2015 uzyskała tytuł Profesora zwyczajnego. Od grudnia 2017 r. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wygłosiła ponad 220 referatów w języku polskim i/lub angielskim na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wielokrotny wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma®, 3I Biomet®, Quintessence® Polska, Geistlich® i inne). Została powołana jako prezydent komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji FDI- World Dental Federation 2016 skupiającej ponad milion dentystów na całym świecie. Posiada ponad 100 certyfikatów za kursy szkoleniowe i pobyty naukowo-szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy). Jest certyfikowanym przez European Association of Dental Implantologists OSIS-EDI implantologiem, posiadając uprawnienia do prowadzenia szkolenia i certyfikowania w tej dziedzinie. Laureat licznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową (11x) i dydaktyczno-organizacyjną (11x), w tym DGZI Implant Dentistry Award. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (PACMFS).
Absolwentka Wydziału Stomatologii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Medycznej w Warszawie w latach 1993-1997. 1997- egzamin specjalizacyjny z ortodoncji szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 r. prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami genetycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego.
Jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami zgryzu. Swą ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Odziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie.
Doktor nauk medycznych Uniwersytetu medycznego w Lublinie, specjalność radiologia stomatologiczna. Od 2012 do 2018 roku asystent i nauczyciel akademicki radiologii stomatologicznej w Lublinie. Współprowadzi prywatną
praktykę ukierunkowaną na leczenie ortodontyczne oraz implantologiczne. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) oraz Polskiego
Towarzystwa Ortodontycznego (PTO).
Ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z zakresu Stomatologii Ogólnej oraz Ortodoncji. Do 2001 roku pracował w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na zjazdach ortodontycznych. Od wielu lat prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną. Jest członkiem PTO i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Ukończyła Studium Medyczne na wydziale Higienistka Stomatologiczna. Ukończyła również wydział Pedagogiki, specjalność Pedagogika Dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996-2005 pracowała jako
higienistka w Centrum Stomatologicznym Polident we Wrocławiu, równocześnie od 1996 roku pracuje jako asystentka ortodontyczna razem z dr Szymonem Chojnowskim.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję